Danh sách các đề tài tốt nghiệp chuyên ngành kế toán

Danh sách đề tài tốt nghiệp chuyên ngành kế toán được chia sẻ bởi công ty kế toán YTHO.

Danh sách đề tài tốt nghiệp chuyên ngành kế toán

Làm khoá luận tốt nghiệp được coi như một công trình khoa học, đánh dấu quá trình học tập trong suốt mấy năm Đại học của mỗi sinh viên. Khóa luận giúp cho sinh viên:

– Rèn luyện về phương pháp và kỹ năng nghiên cứu khoa học;

– Thể nghiệm kết quả của một giai đoạn học tập hay một vấn đề khoa học quan tâm;

– Bảo vệ công khai trước Hội đồng hoặc được chấm để lấy bằng tốt nghiệp đại học hoặc học vị thạc sỹ, tiến sỹ.

Bạn là sinh viên năm cuối thuộc khối ngành kế toán ? Bạn sắp thực tập và bạn muốn biết với kế toán thì các thầy cô sẽ đưa ra những đề tài gì cho kỳ thực tập tới cũng như làm khóa luận tốt nghiệp. Dưới đây là các nhóm đề tài được chia nhỏ thành nhiều đề tài mà các thầy cô có thể đưa ra do Kế toán YTHO Tổng hợp lại và chia sẻ bài viết Danh sách các đề tài tốt nghiệp chuyên ngành kế toán. Nhằm giúp các bạn hiểu và nắm rõ phạm vi đề tài tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, tránh làm sai đề tài.

Danh sách các đề tài tốt nghiệp chuyên ngành kế toán

STT Nhóm các đề tài Tên đề tài của các thầy cô
1 Kế toán vật tư Kế toán vật tư tại Công ty… – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện
2 Tổ chức kế toán nguyên vật liệu, cong cụ, dụng cụ và tình hình quản lý sử dụng nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ tại Công ty…
3 Kế toán hàng tồn Kế toán hàng tốn kho tại Công ty… – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện
4 Kế toán tài sản cố định Tổ chức hạch toán tài sản cố định và phân tích tình trạng sử dụng tài sản cố định tại Công ty …
5 Kế toán tiền lương Kế toán tiền lương tại Công ty …- Thực trạng và giải pháp hoàn thiện
6 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành

 

Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại đơn vị…
7 Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nhằm nâng cao công tác quản trị chi phí tại đơn vị…
8 Thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả Tổ chức hạch toán kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm, chi phí thời kỳ và xác định kết quả sản xuất kinh doanh
9 Kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty…
10 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
11 Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận tài Công ty…
12 Kế toán nợ phải trả, nợ phải trả Kế toán các nghiệp vụ thanh toán tại….
13 Kế toán thanh toán và một số biện pháp tăng cường quản lý công tác thanh toán
14 Kế toán vốn bằng tiền Kế toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty….
15 Kế toán nguồn vốn và nợ phải trả Kế toán các khoản nợ và phân tích tình hình công nợ, khả năng thanh toán tại Công ty…
16 Hoàn thiện công tác t quản lý nguồn vốn chủ sở hữu và các quỹ tại Công ty…
17 Tổ chức công tác kế toán Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty..
18 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp
19 Lập và phân tích  báo cáo tài chính Tổ chức lập và phân tích  báo cáo tài chính
20 Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước Tình thình thực hiện thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp và một số giải pháp khắc phục
21 Hoàn thiện công tác kế toán thuế và các khoản phải nộp tại doanh nghiệp…
22 Phân tích hoạt động kinh doanh Phân tích cơ cấu vốn và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty….
23 Phân tích hoạt động kinh doanh và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty….
24 Phân tích hoạt động kinh doanh Đánh giá thực trạng tài chính và một số giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty…
25 Phân tích giá thành sản phẩm, tình hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ và lợi nhuận của doanh nghiệp…
26 Kế toán quản trị Hoàn thiện kế toán quản trị bán hàng tại Công ty..
27 Phân tích mối quan hệ giữa chi phí – khối lượng – lợi nhuận tại Công ty…và ứng dụng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý
28
29 Kế toán các nghiệp vụ xuất nhập khẩu hàng hóa Thực trạng và giải pháp tổ chức kế toán XUẤT NHẬP KHẨU  hàng hóa và thanh toán tại Công ty…
30 Kế toán nguồn kinh phí và quỹ Hoàn thiện công tác kế toán nguonf kinh phí và chi phí hoạt động thường xuyên tại đơn vị…
31 Kế toán thu chi Hoàn thiện tổ chức hạch toán các khoản thu chi tại đơn vị Hành chính sự nghiệp
32 Giải pháp trong công tác kế toán và quản lý tài chính nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại đơn vị (hành chính sự nghiệp)..
33 Kế toán tài chính Hoàn thiện tổ chức công tác kiểm toán trong kiểm toán  báo cáo tài chính tại công ty kiểm toán…
34 Hoàn thiện quy trình kiểm toán bán hàng và thu tiền trong kiểm toán  báo cáo tài chính do công ty kiểm toán…. thực hiện
35 Hoàn thiện quy trình kiểm toán mua hàng và thanh toán trong kiểm toán  báo cáo tài chính do công ty kiểm toán … thực hiện
36 Kiểm toán tài chính Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán  báo cáo tài chính do công ty … thực hiện
37 Hoàn thiện quy trình kiểm toán tiền trong  báo cáo tài chính do công ty … thực hiện
38 Hoàn thiện quy trình kiểm toán các khoản chi phí hoạt động (chi phí bán hàng, chi phí quản lý, chi phí tài chính, chi phí khác) trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty … thực hiện

Trên đây là bài chia sẻ Danh sách các đề tài tốt nghiệp chuyên ngành kế toán của kế toán YTHO. Mong rằng sẽ giúp ích cho các bạn. Mọi thắc mắc các bạn có thể comment trực tiếp dưới bài viết để được giải đáp.

Nếu có nhu cầu thực tập, học hỏi kinh nghiệm tham khảo chính sách tuyển của YTHO:  Tuyển dụng thực tập Kế toán

Chúc các bạn thành công!

Comments

Contact Me on Zalo