Thủ tục đăng ký dấu doanh nghiệp

Thủ tục đăng ký dấu doanh nghiệp là những thủ tục cần phải làm để thông báo mẫu dấu đến sở kế hoạch đầu tư.

Trước đây, doanh nghiệp phải đăng ký mẫu dấu ở cơ quan công an. Tuy nhiên bây giờ bạn phải làm thông báo mẫu dấu đến sở kế hoạch đầu tư trước khi sử dụng.

Lưu ý: Phòng Đăng ký kinh doanh không chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, hợp pháp, phù hợp thuần phong mỹ tục, văn hóa, khả năng gây nhầm lẫn của mẫu con dấu và tranh chấp phát sinh do việc quản lý và sử dụng con dấu.

Điều này chứng mình rằng trong các giao kết có liên quan đến con dấu thì bạn phải tự kiểm tra tính hợp pháp của con dấu đối tác.

Thủ tục đăng ký con dấu công ty

Thủ tục đăng ký con dấu doanh nghiệp

Sau đây kế toán YTHO xin gởi đến các bạn Thủ tục đăng ký dấu doanh nghiệp:

I. Khắc dấu

Con dấu được quy định tại điều 44 luật doanh nghiệp 2014 như sau:
“1. Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:
a) Tên doanh nghiệp;
b) Mã số doanh nghiệp.
2. Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
3. Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty.
4. Con dấu được sử dụng trong các trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc các bên giao dịch có thỏa thuận về việc sử dụng dấu.
5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”
Như vậy, nếu doanh nghiệp của bạn không có khả năng khắc dấu mà thuê đơn vị khác khắc dấu cho mình thì đơn vị khắc dấu phải đảm bảo những tiêu chí theo quy định tại điều 44 này cho đơn vị bạn.

II. Thủ tục đăng ký con dấu doanh nghiệp

Bạn cần chuẩn bị hồ sơ như sau:
1. Giấy đề nghị đăng ký mẫu dấu. Mẫu giấy đề nghị đăng ký con dấu công ty
2. Quyết định của hội đồng thành viên đối với công ty TNHH và công ty hợp danh (đối với công ty cổ phần thì các bạn sửa lại là quyết định của hội đồng quản trị). Mẫu Quyết định của hội đồng thành viên
3. Biên bản họp hội đồng thành viên với công ty TNHH và công ty hợp danh (đối với công ty cổ phần thì các bạn sửa lại là biên bản của hội đồng quản trị). Mẫu Biên bản hội đồng thành viên
Đối với công ty TNHH 1 thành viên và công ty tư nhân thì chỉ cần Giấy đề nghị đăng ký mẫu dấu và quyết định về việc sử dụng con dấu.

Ngoài những hồ sơ này bạn cần chuẩn bị:

+Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ
+CMND của người nộp hồ sơ
+Tất cả bỏ vào bìa lá
Gọi 08 1080 để đặt số nộp hồ sơ

Trên đây là Trình tự thực hiện thủ tục đăng ký mẫu dấu tại sở kế hoạch đầu tư TP HCM, các bạn có thêm những thắc mắc về Trình tự thực hiện thủ tục đăng ký mẫu dẫu vui lòng để lại bình luận cho chúng tôi.

Tham khảo: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp

Comments

Contact Me on Zalo