Giỏ hàng

Bài giảng hóa đơn

Hóa đơn là chứng từ gốc quan trọng chứng minh việc bàn giao hàng hóa của người bán cho người mua không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Khi đi thanh tra kiểm tra cơ quan thuế đặc biệt chú trọng vào vấn đề hóa đơn của doanh nghiệp bao gồm: thời điểm xuất hóa đơn, bán hàng có lập hóa đơn hay không?, …, đặc biệt là vấn đề mua bán hóa đơn, gian lận hóa đơn. Việc tìm hiểu sâu và kỹ về hóa đơn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với doanh nghiệp và kế toán. Hiện nay, tình trạng doanh nghiệp bán hàng xong sau đó bỏ trốn xảy ra rất nhiều, hậu quả là những doanh nghiệp đã có giao dịch với những doanh nghiệp bỏ trốn phải chứng minh giao dịch đó có xảy ra với cơ quan thuế. Các doanh nghiệp bỏ trốn là những doanh nghiệp có quá nhiều sai phạm về thuế, trốn thuế rất nhiều.

 

HĐ ngoài đáp ứng các quy định về HĐ tại thông tư 39/2014/TT-BTC và thông tư 26/2015/TT-BTC thì nó phải phát sinh hợp lý tại doanh nghiệp

Nắm được tầm quan trọng và ý nghĩa của HĐ, chúng tôi sẽ luôn cập nhật những bài giảng được chuẩn bị kỹ lưỡng về HĐ cho các bạn ở đây.

Nội dung bài giảng về HĐ của kế toán YTHO như sau:

Bài 1: Bài giảng chung về HĐ

 

 

Bài 2: Thông báo phát hành HĐ

Bài 3: Quy định ngày xuất HĐ

Bài 4: Cách viết hóa đơn GTGT

Bài 5: Cách viết HĐ có chiết khấu thương mại

Bài 6: Cách xử lý các trường hợp viết sai HĐ

Bài 7: Cách nhận biết HĐ bất hợp pháp

Mọi thắc mắc về bài học vui lòng để lại bình luận ở bên dưới. Xin cảm ơn tất cả các bạn.