Giỏ hàng

Cách điền các chỉ tiêu trên tờ khai GTGT khấu trừ (01-GTGT)

Cách điền các chỉ tiêu trên tờ khai GTGT khấu trừ (01-GTGT) được chia sẻ bởi công ty kế toán YTHO

Sau khi nắm được cách kê khai thuế GTGT khấu trừ một cách tổng quan, chúng tôi tiếp tục hướng dẫn các bạn Cách điền các chỉ tiêu trên tờ khai GTGT khấu trừ (01-GTGT)

Cách điền các chỉ tiêu trên tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT như sau:

Chỉ tiêu số [01]: kỳ kê khai của NNT, kỳ phát sinh các nghĩa vụ kê khai theo tờ khai.

Chỉ tiêu số [02], [03]: Các tờ khai được lập lần đầu trong hạn kê khai (trước ngày 20 hàng tháng) thì đánh dấu vào chỉ tiêu số [02]; Nếu NNT sau khi hết hạn kê khai phát hiện tờ khai có sai sót, kê khai bổ sung thì đánh dấu vào chỉ tiêu số [03], lần kê khai bổ sung (1,2,3…)

Từ chỉ tiêu số [04] đến chỉ tiêu số [11]: NNT kê khai theo Tờ khai đăng ký thuế của NNT

Từ chỉ tiêu số [12] đến chỉ tiêu số [20]: Trường hợp NNT ký hợp đồng kê khai với Đại lý thuế, đại lý thuế kê khai thay NNT có trách nhiệm kê khai chính xác các thông tin theo đăng ký thuế của đại lý vào chỉ tiêu số [12] đến số [20]

Tham khảo tiếp cách điền các chỉ tiêu trên tờ khai GTGT khấu trừ 01/GTGT tại đây

Việc điền vào các chỉ tiêu này rất quan trọng về độ chính xác. Nếu điền sai thì các bạn phải thực hiện kê khai bổ sung rất phức tạp. Do đó các bạn hãy chú ý làm đúng nhé.