Giỏ hàng

Đánh giá lựa chọn phần mềm kế toán sử dụng tại doanh nghiệp

Mục tiêu chúng tôi xây dựng một danh sách các bài học về phần mềm kế toán này:

Đánh giá lựa chọn phần mềm kế toán sử dụng tại doanh nghiệp

Học xong danh sách bài giảng này sẽ giúp người học:

+ Nắm bắt các tiêu chí quan trọng khi đánh giá, lựa chọn phần mềm kế toán

+ Nắm bắt quy trình đánh giá lựa chọn phần mềm kế toán áp dụng tại doanh nghiệp

+ Nắm bắt ưu điểm, nhược điểm của một số phần mềm kế toán

+ Đánh giá lựa chọn phần mềm kế toán sử dụng tại doanh nghiệp

Phần mềm kế toán là công cụ đắc lực hỗ trợ cho người làm kế toán trong quá trình thu thập, ghi nhận, xử lý dữ liệu kế toán và cung cấp thông tin kế toán hữu ích theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp (đơn vị bên trong doanh nghiệp), cho các đơn vị bên ngoài doanh nghiệp (cơ quan thuế, sở chứng khoán, nhà đầu tư, chủ nợ,…). Lựa chọn và sử dụng một phần mềm kế toán phù hợp với đặc điểm và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp là một công việc vô cùng quan trọng khi tổ chức công tác kế toán.

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều phần mềm kế toán. Việc lựa chọn phần mềm kế toán nào để áp dụng vào doanh nghiệp là đắn đo, suy nghĩ của không ít kế toán. Các kế toán cần đến sự cân nhắc giữa chi phí và hiệu quả của việc sử dụng phần mềm. Nếu có sự lựa chọn sai lầm không những mang đến thiệt hại về chi phí mà còn tốn rất nhiều thời gian của doanh nghiệp.  Việc lựa chọn phần mềm không đúng cũng có thể dẫn đến sự mất việc của các kế toán. Bản thân các công ty phần mềm sẽ luôn nói tốt về chính mình. Do đó các bạn sẽ có nhiều sự lôi cuốn chứ không phải sự khách quan trong việc lựa chọn phần mềm phù hợp với doanh nghiệp mình.

Để có nhiều cái nhìn khách quan trong việc lựa chọn phần mềm phù hợp với doanh nghiệp các bạn tiếp tục theo dõi các bài viết tiếp theo của chúng tôi.

Danh sách bài học và bài giảng đánh giá các phần mềm kế toán, phân tích lựa chọn phần mềm như sau:

Đánh giá lựa chọn phần mềm kế toán để sử dụng tại doanh nghiệp

Các tiêu chuẩn đánh giá phần mềm kế toán

Phương pháp đánh giá phần mềm kế toán

Quy trình lựa chọn phần mềm kế toán

Danh sách các phần mềm kế toán Việt Nam

Các phần mềm kế toán nước ngoài tại Việt Nam

Đánh giá phần mềm kế toán SmartPro

Đánh giá phần mềm kế toán Misa

Đánh giá phần mềm kế toán Fast

Đánh giá phần mềm kế toán effect small

Đánh giá phần mềm kế toán TTsoft 1A

Đánh giá phần mềm kế toán 3Tsoft

Đánh giá phần mềm kế toán simba

Đánh giá phần mềm kế toán unesco

Đánh giá phần mềm kế toán Care Accounting Professional