Giỏ hàng

Danh sách bài giảng thuế thu nhập cá nhân

Danh sách bài giảng thuế thu nhập cá nhân cung cấp bởi công ty kế toán YTHO

Sau đây kế toán Ytho sẽ giới thiệu đến các bạn danh sách bài giảng thuế thu nhập cá nhân từ cơ bản đến nâng cao được chúng tôi tổng hợp từ các bài giảng thuế TNCN để các bạn có thể nắm bắt được thuế TNCN. Danh sách bài giảng thuế thu nhập cá nhân bao gồm các kiến thức cần thiết về thuế thu nhập cá nhân. Đồng thời kế toán Ytho cũng mang đến cho các bạn những thủ tục thực tiễn và các bài học thực tiễn để các bạn có thể kê khai, hạch toán thuế thu nhập cá nhân tại đơn vị đúng theo các quy định hiện hành. Danh sách bài học và nội dung bài học chúng tôi luôn luôn cần sự tương tác của các bạn để chúng tôi ngày càng hoàn thiện bài viết của mình, đảm bảo cho các bạn sau có thể được tiếp cận với những kiến thức thuế thu nhập cá nhân mới nhất và bổ ích nhất. Vì vậy các bạn đừng ngần ngại thảo luận và phản hồi cho chúng tôi những ý kiến của các bạn. Các bạn có những thắc mắc về danh sách bài giảng thuế thu nhập cá nhân có thể hỏi chúng tôi ở phần bình luận bên dưới.

Danh sách bài giảng thuế thu nhập cá nhân chúng tôi tạo ra dành cho các bạn không chuyên và chuyên về kế toán. Bài học được tạo ra theo một logic nhất định từ trên xuống dưới theo dạng bài sau tiếp theo bài trước. Do đó các bạn hoàn toàn có thể tiếp thu những bài học của chúng tôi. Ngoài ra trong danh sách bài giảng thuế thu nhập cá nhân còn có các clip hướng dẫn đi kèm, các bạn hãy sử dụng chúng thật khôn ngoan để tạo ra nhiều kiến thức bổ ích cho mình nhé.

Danh sách bài giảng thuế thu nhập cá nhân chúng tôi giới thiệu như sau:

Các văn bản pháp lý liên quan đến thuế TNCN

Thuế thu nhập cá nhân là gì

Chức năng và vai trò của thuế thu nhập cá nhân

Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân

Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

Các khoản giảm trừ thuế thu nhập cá nhân

Thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân

Thu nhập giảm thuế thu nhập cá nhân

Thủ tục xét giảm thuế thu nhập cá nhân

Giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc gồm những gì

Nguyên tắc tính giảm thuế thu nhập cá nhân

Xác định thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân

Biểu thuế lũy tiến từng phần tính thuế thu nhập cá nhân

Công thức tính thuế thu nhập cá nhân

Hồ sơ kê khai thuế tncn

Đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân và cách tra cứu MST TNCN 

Do trong luật quy định, phân biệt 2 đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân đó là cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú. Vì vậy trong cách tính thuế quy định cho 2 đối tượng này cũng có phần khác nhau. Để giúp các bạn phân biệt cách tính thuế cho 2 đối tượng này, trong danh sách bài học chúng tôi sẽ trình bày 2 bài học dành cho đối tượng này đó là:

Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú

Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú

Khai thuế nộp thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức cá nhân trả thu nhập chịu thuế TNCN

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương tiền công và từ kinh doanh

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn (trừ chuyển nhượng chứng khoán)

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ nhận thừa kế quà tặng

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có thu nhập phát sinh tại nước ngoài

Khai thuế TNCN đối với cá nhân không cư trú có thu nhập phát sinh tại Việt Nam nhưng nhận thu nhập ở nước ngoài

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn trong trường hợp nhận cổ tức bằng cổ phiếu lợi tức ghi tăng vốn

Khai thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn chuyển nhượng chứng khoán chuyển nhượng BĐS trong trường hợp góp vốn bằng phần vốn góp góp vốn bằng chứng khoán góp vốn bằng BĐS

Khai thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công đối với thu nhập từ thưởng bằng cổ phiếu

Hướng dẫn khai tờ khai số 01/kk-tts

Hướng dẫn khai tờ khai số 01/kk-xs theo tháng

Hướng dẫn khai tờ khai thuế TNCN số 01/kk-xs theo quý

Hướng dẫn khai tờ khai thuế thu nhập cá nhân số 01/kk-bhđc

Hướng dẫn khai thuế thu nhập cá nhân tờ khai số 02/kk-tncn theo tháng

Hướng dẫn khai thuế thu nhập cá nhân tờ khai số 02/kk-tncn theo quý

Hướng dẫn khai thuế thu nhập cá nhân tờ khai số 03/kk-tncn theo tháng

Hướng dẫn khai thuế thu nhập cá nhân tờ khai số 03/kk-tncn theo quý

Hướng dẫn khai thuế thu nhập cá nhân tờ khai số 07/kk-tncn

Hướng dẫn khai thuế thu nhập cá nhân tờ khai số 08/kk-tncn

Hướng dẫn khai thuế thu nhập cá nhân tờ khai số 08A/kk-tncn

Hướng dẫn khai tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 02/KK-BHDC

Cách điền vào phụ lục tờ khai Quyết toán thuế TNCN 02/KK-BHDC mẫu số 02-1/bk-bh

Cách điền vào phụ lục tờ khai Quyết toán thuế TNCN 02/KK-BHDC mẫu số 02-2/bk-Dc

Hướng dẫn khai tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 02/KK-XS

Cách điền vào phụ lục tờ khai Quyết toán thuế TNCN 02/KK-XS mẫu số 02/bk-xs

Hướng dẫn khai tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 05/KK-TNCN

Cách điền vào phụ lục tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/KK-TNCN mẫu số 05-1/bk/tncn

Cách điền vào phụ lục tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/KK-TNCN mẫu số 05-2/bk/tncn

Cách điền vào phụ lục tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/KK-TNCN mẫu số 05-3/bk/tncn

Hướng dẫn khai tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 06/KK-TNCN

Hướng dẫn kê khai Bảng kê chi tiết mẫu 06-1/BK_TNCN

Hướng dẫn khai tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 08B/KK-TNCN

Hướng dẫn khai tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 09/KK-TNCN

Phụ lục thu nhập từ tiền lương, tiền công mẫu 09 – 1/PL_TNCN kèm theo tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 09/KK-TNCN

Phụ lục thu nhập từ kinh doanh mẫu 09 – 2/PL_TNCN kèm theo tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 09/KK-TNCN

Phụ lục giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mẫu 09 – 3/PL_TNCN kèm theo tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 09/KK-TNCN

Bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Bài học trong series:

0

21/09/2015

Thuế TNCN