Giỏ hàng

Học kế toán excel online

Học kế toán excel online

Học kế toán excel online là một trong những chương trình học rất bổ ích cho những bạn không có điều kiện mua phần mềm kế toán. Chúng tôi cam kết sau khi các bạn học xong khóa học này các bạn có thể tự thiết kế file excel kế toán cho riêng mình để quản lý, báo cáo tại doanh nghiệp của mình. Chất lượng khóa học này không kém gì khóa học có tính phí đâu các bạn nhé. Hãy trải nghiệm để cảm nhận.

Trong trường hợp không chạy được video các bạn vui lòng tải lại trang sẽ được nhé.

Khóa học kế toán excel online của kế toán YTHO xin gởi đến tất cả các bạn như sau:

Link tải file excel ở phần bình luận của bài viết sau:

Tại đây

Bài 10: Cách tạo hệ thống tài khoản 1 trên file excel – Sheet HTKK 1

Bài 11: Cách tạo hệ thống tài khoản cấp 2 – Sheet HTKK 2 trên file excel

Bài 12: Sheet SDD trên file excel

Bài 13: Sheet CT trên file excel

Bài 14: Sheet CĐTK3 trên file excel

Bài 15: Sheet CĐTK1 trên file excel

Bài 16: Sheet CĐTK2 trên file excel

Bài 17: Cách lập báo cáo tổng hợp chi tiết trên file excel – Sheet THCT

Bài 18: Cách lập báo cáo nhập xuất tồn bằng excel – Sheet NXT

Bài 19: Cách lập nhật ký chung 2 dòng (NKC 2D) trên file excel

Bài 20: Cách lập nhật ký chung 3 dòng (NKC 3D) trên file excel

Bài 21: Cách lập nhật ký chung phức tạp (NKC PT) trên file excel

Bài 22: Cách lập nhật ký thu tiền (NKTT) trên file excel

Bài 23: Cách lập nhật ký chi tiền (NKCT) trên file excel

Bài 24: Cách lập nhật ký bán hàng bằng excel – Sheet NKBH trên file excel

Bài 25: Cách lập nhật ký mua hàng bằng excel – Sheet NKMH trên file excel

Bài 26: Cách lập sổ chi tiết tài khoản kế toán bằng excel – Sheet SCT trên file excel

Bài 27: Cách lập sổ cái bằng excel – Sheet SC trên file excel

Bài 28: Cách lập sổ tiền gởi ngân hàng bằng excel – Sheet STGNH trên file excel

Bài 29: Cách lập sổ chi tiết nguyên liệu hàng hóa bằng excel – Sheet SCTVL trên file excel

Bài 30: Cách lập bảng cân đối kế toán bằng excel tự động – Sheet BCĐKT trên file excel

Bài 31: Cách lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bằng excel tự động – Sheet BCKQKD trên file excel

Bài 32: Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ bằng excel tự động – Sheet BCLCTT trên file excel

Bài 33: Cách lập thuyết minh báo cáo tài chính bằng excel – Sheet TMBCTC trên file excel