Giỏ hàng

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu

Trong bài giảng trước về phương pháp tính thuế trực tiếp trên doanh thu kế toán Ytho đã giới thiệu đến các bạn những đối tượng nộp thuế trực tiếp trên doanh thu và công thức tính thuế như thế nào. Các bạn không thể nhớ được thì vào đây để xem lại nhé.

Ở bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thức kê khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu  để gởi đến chi cục thuế như thế nào.

Phương pháp kê khai GTGT trực tiếp trên doanh thu được thực hiện như sau:

Bước 1: Xác định kỳ kê khai

Trên phần mềm HTKK có 3 lựa chọn kỳ kê khai cho người nộp thuế. Người nộp thuế thuộc đối tượng nộp thuế ở kỳ nào thì tích chọn vào kỳ ấy. Cách thức xác định kỳ kê khai của phương pháp kê khai thuế trực tiếp trên doanh thu người nộp thuế  xác định như sau:

Theo điều 15 thông tư 151 Sửa đổi, bổ sung điểm b, Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC:

“b) Khai thuế giá trị gia tăng theo quý

b.1) Đối tượng khai thuế GTGT theo quý

Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.”

Các doanh nghiệp mới thành lập đăng ký thuế GTGT trực tiếp kê khai theo Quý

Nếu người nộp thuế kê khai theo từng lần phát sinh thì tích chọn vào từng lần phát sinh

Bước 2: Các bạn phải điền phụ lục bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu số 04 -1/GTGT

Để điền vào chỉ tiêu này thì các bạn cần chuẩn bị các hóa đơn phát sinh trong quý hoặc trong tháng kê khai. Chi tiết cách điền vào các chỉ tiêu ở phụ lục hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu số 04 -1/GTGT các bạn tham khảo ở đây.

Bước 3: Điền vào tờ khai thuế GTGT mẫu số 04/GTGT trực tiếp trên doanh thu

Sau khi đã hoàn thành phụ lục 04 -1/GTGT. Các bạn điền vào tờ khai thuế GTGT mẫu số 04/GTGT

Bước 4: Kiểm tra, ghi, kết xuất và nộp tờ khai

Các bạn cần kiểm tra thật kỹ trước khi kết xuất và nộp tờ khai xml

Chúng tôi đã Hướng dẫn kê khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu cho các bạn. Các bạn có thêm những thắc mắc về bài học Hướng dẫn kê khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu hãy để lại bình luận cho chúng tôi.