Giỏ hàng

Hướng dẫn kê khai thuế nhà thầu

Hướng dẫn kê khai thuế nhà thầu bao gồm kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thu nhập doanh nghiệp (TNDN) nhà thầu.

Bài viết này hướng dẫn cho những doanh nghiệp Việt Nam kê khai và nộp thay thuế nhà thầu cho đơn vị nhà thầu nước ngoài.

Căn cứ Tiết a Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế quy định khai thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài:

“Khai thuế đối với trường hợp nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu là loại khai theo lần phát sinh thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài và khai quyết toán khi kết thúc hợp đồng nhà thầu.

Trường hợp bên Việt Nam thanh toán cho Nhà thầu nước ngoài nhiều lần trong tháng thì có thể đăng ký khai thuế theo tháng thay cho việc khai theo từng lần phát sinh thanh toán tiền cho Nhà thầu nước ngoài.”

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 (mười), kể từ ngày thanh toán tiền cho tổ chức nước ngoài. Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

Đối với thuế TNDN:

Nếu thỏa quy định tại thông tư 103/TT-BTC thì đơn vị Việt Nam được phép đưa thuế TNDN nhà thầu vào chi phí. Do đó doanh nghiệp Việt Nam có thể hạch toán vào giá hàng hoặc đưa vào chi phí doanh nghiệp.

Đối với thuế GTGT:

Trường hợp doanh nghiệp Việt Nam sử dụng hàng hóa dịch vụ của nhà thầu nước ngoài nếu phát sinh thuế nhà thầu thì:

  • Đơn vị nước ngoài không xuất hóa đơn VAT cho doanh nghiệp Việt Nam.
  • Căn cứ vào chứng từ nộp thuế GTGT thay nhà thầu nước ngoài Công ty được kê khấu trừ vào bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-2/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC (cột giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào chưa có thuế: kê khai giá trị thanh toán cho nhà thầu bao gồm thuế TNDN nộp thay nhà thầu, nhưng không bao gồm thuế GTGT; cột thuế GTGT: ghi số thuế GTGT nộp thay nhà thầu trên chứng từ nộp thay thuế nhà thầu nươc ngoài).

Trên đây là toàn bộ Hướng dẫn kê khai thuế nhà thầu.

Mọi thắc mắc về “Hướng dẫn kê khai thuế nhà thầu” vui lòng để lại bình luận bên dưới.

Tham khảo:  Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN