Giỏ hàng

In hóa đơn không ký hợp đồng có bị phạt hay không ?

In hóa đơn không ký hợp đồng có bị phạt hay không? Một vấn đề tưởng chừng đơn giản, chủ quan, tuy nhiên chỉ cần các kế toán không lưu lại hợp đồng in thì doanh nghiệp cũng phải mắc phải những khoản phạt. Những khoản phạt này có thể doanh nghiệp cho là vô lý nhưng đó là luật thì phải tuân theo.

Cụ thể mức xử phạt quy định không có hợp đồng in hoặc không lưu hợp đồng in tại điều 1 thông tư 176/2016/TT-BTC như sau:

“1. Hành vi đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng in bằng văn bản.

  1. a) Phạt tiền từ 000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với cả bên đặt in và bên nhận in hoá đơn đối với hành vi đặt in hoá đơn mà không ký hợp đồng in bằng văn bản hoặc tổ chức nhận in hoá đơn tự in hóa đơn đặt in để sử dụng nhưng không có quyết định in hoá đơn của Thủ trưởng đơn vị theo quy định.

Hợp đồng in hoá đơn được thể hiện bằng văn bản theo quy định của Luật Dân sự, quyết định tự in hoá đơn đặt in của tổ chức nhận in hoá đơn phải được thể hiện bằng văn bản và có đầy đủ nội dung theo hướng dẫn tại Thông tư của Bộ Tài chính về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

b) Trường hợp đặt in hoá đơn đã ký hợp đồng in bằng văn bản nhưng hợp đồng in không đầy đủ nội dung hoặc tổ chức nhận in hoá đơn tự in hoá đơn đặt in đã ký quyết định tự in hoá đơn nhưng quyết định tự in hoá đơn không đầy đủ nội dung theo hướng dẫn tại Thông tư của Bộ Tài chính về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ thì:

b.1) Phạt cảnh cáo đối với trường hợp bên đặt in và bên nhận đặt in hoá đơn đã ký phụ lục hợp đồng bổ sung các nội dung còn thiếu, tổ chức nhận in hoá đơn tự in hoá đơn đặt in ký quyết định bổ sung các nội dung còn thiếu trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thanh tra.

b.2) Phạt tiền ở mức tối thiểu của khung tiền phạt là 500.000 đồng đối với trường hợp bên đặt in và bên nhận đặt in hoá đơn không ký phụ lục hợp đồng bổ sung các nội dung còn thiếu, tổ chức nhận in hoá đơn không ký quyết định bổ sung các nội dung còn thiếu. Đồng thời bên đặt in và bên nhận đặt in hoá đơn phải bổ sung các nội dung còn thiếu của hợp đồng.”

Quy định này thì đã quá rõ ràng về mức phạt và những sai phạm liên quan. Sở dĩ Bộ tài chính khó khăn trong việc đặt in hóa đơn cũng như in hóa đơn vì tình trạng doanh nghiệp in hóa đơn hàng loạt rồi thực hiện các việc làm bán hóa đơn, làm thất thu ngân sách của nhà nước, việc làm này đã quá phổ biến và thành thông lệ tại Việt Nam. Bên cạnh đó việc phạt cũng tăng thu ngân sách nhà nước, góp phần vào việc xây dựng đất nước giàu mạnh.

In hóa đơn không ký hợp đồng có bị phạt hay không ?

Theo những lý giải ở trên thì In hóa đơn không ký hợp đồng chắc chắn là bị phạt các bạn nhé.

Tham khảo:  Thông báo phát hành hóa đơn không cần đến chi cục thuế