Giỏ hàng

Thủ tục giải thể doanh nghiệp với cơ quan thuế

Thủ tục giải thể doanh nghiệp với cơ quan thuế

Trước khi tham khảo: Thủ tục giải thể doanh nghiệp với cơ quan thuế các bạn cần tham khảo bài viết: Thủ tục giải thể doanh nghiệp với sở kế hoạch đầu tư.

Sau khi nộp thông báo giải thể đến sở kế hoạch đầu tư các bạn cần thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế như sau:

– Cách thức thực hiện:

+ Trực tiếp tại trụ sở Cục Thuế.

+ Thông qua hệ thống bưu chính.

– Thành phần hồ sơ:

             + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao).

           + Bản sao không yêu cầu chứng thực Quyết định giải thể doanh nghiệp hoặc Quyết định mở thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp hoặc Thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh của cá nhân, hộ kinh doanh.

– Số lượng hồ sơ:   01 (bộ)

– Thời hạn giải quyết:

            + Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được Thông báo của cơ quan có thẩm quyền cấp đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép hoạt động hoặc người nộp thuế về việc giải thể, chấm dứt hoạt động, sắp xếp lại doanh nghiệp, cơ quan thuế phải thực hiện thông báo doanh nghiệp ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

            + Sau khi nhận được thông báo của cơ quan thuế, người nộp thuế phải thực hiện nộp các hồ sơ liên quan và quyết toán các nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế trực tiếp quản lý theo quy định.

Công đoạn quyết toán này là công đoạn quan trọng nhất, các chủ doanh nghiệp nên sử dụng những kế toán có kinh nghiệm trong việc này về: nộp lại hóa đơn đã phát hành, thanh lý các tài sản của công ty, thực hiện các báo cáo quyết toán, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính với cơ quan thuế.

           + Sau 30 ngày, cơ quan thuế sẽ thực hiện thủ tục đóng mã số thuế đối với những doanh nghiệp không có xác nhận của Tổng cục Hải quan, hoặc được Tổng cục Hải quan xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế truyền thông tin người nộp thuế đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế sang Tổng cục Hải quan để xác nhận doanh nghiệp đã hoàn thành hay chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế với ngành Hải quan .

 

 

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

           + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.

           + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thuế.

– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan thuế ra thông báo doanh nghiệp ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt  hiệu lực mã số thuế.

– Lệ phí nhà nước (nếu có): Không

Trường hợp các chủ doanh nghiệp không thực hiện các thủ tục giải thể doanh nghiệp với chi cục thuế thì doanh nghiệp được liệt vào danh sách bỏ trốn.

Nếu số thuế còn nợ quá lớn thì cơ quan thuế sẽ yêu cầu cơ quan công an vào cuộc để thực hiện cưỡng chế nếu người nộp thuế không hợp tác.

Để tránh những rủi ro cho mình sau này thì các chủ doanh nghiệp nên hoàn thành các thủ tục giải thể doanh nghiệp theo các bước như ở trên.

 

Lưu ý: thực hiện xong các thủ tục với cơ quan thuế, cơ quan bảo hiểm thì doanh nghiệp hãy tiến hành trả con dấu.

Tham khảo:  Dịch vụ giải thể doanh nghiệp