Giỏ hàng

Thuế khoán đối với cá nhân hộ kinh doanh

Thuế khoán đối với cá nhân hộ kinh doanh

Thuế khoán đối với cá nhân hộ kinh doanh là hướng dẫn các bạn các loại thuế áp dụng theo phương pháp khoán cho cá nhân hộ kinh doanh

Cách đăng ký thuế khoán dành cho cá nhân hộ kinh doanh

 • Nộp mẫu 06/GTGT theo thông tư 156/2013/TT-BTC để đăng ký phương pháp khoán ở phòng kinh tế

Các loại thuế khoán áp dụng cho cá nhân hộ kinh doanh

1. Thuế môn bài

Cá nhân, hộ kinh doanh cá thể nộp thuế môn bài theo 6 mức bao gồm

Bậc  thuếThu nhập 1 thángMức thuế cả năm
1Trên  1 500 000 đ1 000 000 đ
2Trên 1 000 000 đ đến 1 500 000 đ750 000 đ
3Trên 750 000 đ đến  1 000 000 đ500 000 đ
4Trên 500 000 đ đến 750 000 đ300 000 đ
5Trên 300 000 đ dến 500 000 đ100 000 đ
6Bằng hoặc thấp hơn  300 000 đ50 000 đ

2. Thuế giá trị gia tăng

Công thức tính thuế

 • Tỷ lệ % để tính thuế TNCN:
  • Phân phối, cung cấp hàng hóa: 0,5%
  • Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 2%
  • Riêng hoạt động cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, đại lý bán hàng đa cấp: 5%
  • Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 1,5%
  • Hoạt động kinh doanh khác: 1%

Lưu ý: Doanh thu dưới 100 triệu/năm => Không phải nộp thuế TNCN.

3. Thuế thu nhập cá nhân

Công thức tính

 • Tỷ lệ % để tính thuế TNCN:
  • Phân phối, cung cấp hàng hóa: 0,5%
  • Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 2%
  • Riêng hoạt động cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, đại lý bán hàng đa cấp: 5%
  • Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 1,5%
  • Hoạt động kinh doanh khác: 1%

Lưu ý: Doanh thu dưới 100 triệu/năm => Không phải nộp thuế TNCN.

Cá nhân, hộ kinh doanh có quyền mua hóa đơn của chi cục thuế nơi cá nhân hộ kinh doanh mở địa điểm kinh doanh

Thủ tục mua hóa đơn như sau:

 • Khi đã có giấy phép kinh doanh từ phòng kinh tế thì cá nhân, hộ kinh doanh cần:
  • Photo công chứng gpkd
  • Photo công chứng cmnd

Mang đến chi cục thuế quận để được hướng dẫn thủ tục mua hóa đơn và mang hóa đơn về sử dụng

Khai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

1. Nguyên tắc khai thuế

a) Cá nhân nộp thuế khoán khai thuế khoán một năm một lần tại Chi cục Thuế nơi cá nhân có địa điểm kinh doanh và không phải quyết toán thuế.

b) Cá nhân nộp thuế khoán sử dụng hoá đơn của cơ quan thuế thì ngoài việc khai doanh thu khoán, cá nhân tự khai và nộp thuế đối với doanh thu trên hoá đơn theo quý.

c) Cá nhân kinh doanh theo hình thức hợp tác kinh doanh với tổ chức, tài sản tham gia hợp tác kinh doanh thuộc sở hữu của cá nhân, không xác định được doanh thu kinh doanh thì cá nhân ủy quyền cho tổ chức khai thuế và nộp thuế thay theo phương pháp khoán. Tổ chức có trách nhiệm khai thuế và nộp thuế thay cho cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán tại cơ quan thuế quản lý tổ chức.

2. Hồ sơ khai thuế

Từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 05 tháng 12 của năm trước, cơ quan thuế phát Tờ khai thuế năm sau cho tất cả các cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán.

Hồ sơ khai thuế đối với cá nhân nộp thuế khoán cụ thể như sau:

– Cá nhân nộp thuế khoán khai thuế đối với doanh thu khoán theo Tờ khai mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư 92.

– Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán sử dụng hoá đơn của cơ quan thuế thì cá nhân khai doanh thu theo hóa đơn vào Báo cáo sử dụng hoá đơn theo mẫu số 01/BC-SDHĐ-CNKD ban hành kèm theo Thông tư 92

– Trường hợp cá nhân kinh doanh theo hình thức hợp tác kinh doanh ủy quyền cho tổ chức khai thuế và nộp thuế thay thì tổ chức khai thuế thay theo Tờ khai mẫu số 01/CNKD kèm theo Phụ lục mẫu số 01-1/BK-CNKDban hành kèm theo Thông tư 92 và bản chụp hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu là lần khai thuế đầu tiên của hợp đồng)

3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân nộp thuế khoán chậm nhất là ngày 15 tháng 12 của năm trước.

– Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán mới ra kinh doanh hoặc thay đổi ngành nghề, quy mô kinh doanh trong năm thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là 10 (mười) ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh hoặc thay đổi ngành nghề, quy mô.

– Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán sử dụng hoá đơn của cơ quan thuế thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với doanh thu trên hoá đơn chậm nhất là ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

4. Xác định doanh thu và mức thuế khoán

a) Doanh thu tính thuế khoán đối với cá nhân nộp thuế khoán là doanh thu được ổn định trong 01 năm.

b) Cá nhân nộp thuế khoán tự xác định doanh thu tính thuế khoán trong năm để làm cơ sở xác định số thuế phải nộp trên tờ khai mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư 92. Trường hợp cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu khoán, không nộp hồ sơ khai thuế hoặc doanh thu tính thuế khoán xác định không phù hợp với thực tế kinh doanh thì cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu tính thuế khoán theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

c) Cá nhân nộp thuế khoán trong năm có thay đổi ngành nghề, quy mô kinh doanh thì phải khai điều chỉnh, bổ sung để cơ quan thuế có cơ sở xác định lại doanh thu khoán và mức thuế khoán cho thời gian còn lại của năm tính thuế.

Tham khảo:  Hướng dẫn cách đăng ký kinh doanh cho cá nhân hộ kinh doanh với phòng kinh tế quận huyện