Giỏ hàng

Xuất hóa đơn thiếu từ “Việt Nam” có được xem là hóa đơn hợp lệ?

Xuất hóa đơn thiếu từ Việt Nam có được xem là hóa đơn hợp lệ? Hóa đơn đầu vào trên địa chỉ thiếu từ “Việt Nam” có được xem là hóa đơn hợp lệ? hẳn không ít các bạn kế toán sẽ thắc mắc về vấn đề này. Quy định trên giấy phép kinh doanh được cấp cho doanh nghiệp ở phần địa chỉ hoạt động luôn có từ “Việt Nam”. Tuy nhiên, hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp, người làm kế toán xuất hóa đơn không có từ “Việt Nam” này, động tác này đúng hay sai chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé.

Căn cứ khoản 7 điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 2 Điều 16 như sau:

          “b) Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”

          Người bán phải ghi đúng tiêu thức “mã số thuế” của người mua và người bán.

          Tiêu thức “tên, địa chỉ” của người bán, người mua phải viết đầy đủ, trường hợp viết tắt  thì phải đảm bảo xác định đúng người mua, người bán.

Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: “Phường” thành “P”; “Quận” thành “Q”, “Thành phố” thành “TP”, “Việt Nam” thành “VN” hoặc “Cổ phần” là “CP”, “Trách nhiệm Hữu hạn” thành “TNHH”, “khu công nghiệp” thành “KCN”, “sản xuất” thành “SX”, “Chi nhánh” thành “CN”… nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.

Như vậy, căn cứ vào quy định trên và sự trả lời của Bộ Tài Chính thì địa chỉ thiếu từ “Việt Nam” vẫn được xem là chứng từ hợp lệ.