Giỏ hàng

Doanh nghiệp có thể phát hành song song hóa đơn điện tử cùng hóa đơn giấy được không?

Những câu hỏi thường gặp của doanh nghiệp khi sử dụng hóa đơn điện tử?

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đã và đang sử dụng hóa đơn điện tử, nhưng có nhiều doanh nghiệp vẫn chưa nắm rõ các quy định về hóa đơn điện tử. YTHO sẽ gửi đến quý doanh nghiệp một số câu hỏi thường gặp khi sử dụng hóa đơn điện tử.

1. Doanh nghiệp (bên bán) có thể phát hành hóa đơn giấy song song với hóa đơn điện tử được không?

  • Trong một đơn hàng cụ thể: Nếu sử dụng hóa đơn điện tử thì không sử dụng hóa đơn tự tin, hóa đơn đặt in (ngược lại)
  • Với những đơn hàng khác nhau thì có thể sử dụng song song hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử.
  • Các vi phạm về hóa đơn giấy để tránh những rủi ro không đáng có.

2. Doanh nghiệp (bên bán) có thể vừa sử dụng hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy không?

Doanh nghiệp có thể vừa sử dụng hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy đến hết ngày 30/06/2022
Theo nghị định 119/2018/NĐ-CP nếu đơn vị kinh doanh còn dư hóa đơn giấy sẽ phải thực hiện thủ tục thực hiện hủy hóa đơn giấy để chuyển sang hóa đơn điện tử kể từ ngày 01/11/2020. Tuy nhiên, khi thời hạn bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử được dời đến ngày 01/07/2022 thì quy định trên có còn được tiếp tục áp dụng hay không?
 

 

Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Điều 60 quy định xử lý chuyển tiếp hóa đơn như sau:

  • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế hoặc đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, đã mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày Nghị định này được ban hành thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đang sử dụng kể từ ngày Nghị định này được ban hành đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Như vậy, Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn giấy còn dư có thể tiếp tục sử dụng song song với hóa đơn điện tử đến ngày 30/06/2022

3. Thời hạn cuối cùng doanh nghiệp có thể sử dụng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy:

 

Việc sử dụng song song cả hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy được quy định trong Công văn  48825CT-TTHT được tổng Cục Thuế Hà Nội ban hành ngày 20/06/2019:
Tổng Cục Thuế đã khẳng định: Từ 1/11/2018-31/102020 thì nghị định 51/2010/NĐ-CP và nghị định 41/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng cung ứng dịch vụ vẫn còn hiệu lực trong thời gian này, các đơn vị kinh doanh có thể sử dụng cùng lúc nhiều hình thức hóa đơn khác nhau: Hóa đơn điện tử, hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in. Trong đó, Nhà nước khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử.
Việc sử dụng song song các loại hóa đơn không hề vi phạm pháp luật.

Xem thêm: Để được phát hành hóa đơn điện tử, doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục gì?

KẾ TOÁN YTHO
TRAO NIỀM TIN - VỮNG TƯƠNG LAI