Giỏ hàng

Xác định thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân

Xác định thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân được chia sẻ bởi kế toán YTHO

Trước khi bước vào xác định thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân, các bạn cần phải phân biệt được thu nhập tính thuế và thu nhập chịu thuế. Tham khảo thu nhập chịu thuế của chúng tôi  tại đây để ôn lại kiến thức của mình. Sau khi đã ôn lại thu nhập chịu thuế thì việc xác định thu nhập tính thuế rất đơn giản. Việc xác định được thực hiện theo công thức sau:

 

Thu nhập  tính thuế                  =Thu nhập  chịu thuế                       –Các khoản được giảm trừ

 

Các khoản giảm trừ bao gồm:

  • Giảm trừ gia cảnh
  • Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học
  • Các khoản đóng góp BHXH, BHYT, BHTN
  • Các khoản trợ cấp, phụ cấp theo luật lao động, luật BHXH được giảm trừ

Khi đã xác định được thu nhập tính thuế tncn, công việc tiếp theo của các bạn kế toán là xác định thuế suất thuế thu nhập cá nhân áp dụng.